Zegswijze

Gebelgd zijn:verontwaardigd, gepikeerd, boos.

Zou eigenlijk moeten zijn:

Iemand die zijn schouders ophaalt terwijl zijn verkozene des volks verontwaardigd, gepikeerd, boos en vooral besluitingsloos en compromiloos is.

Geen opmerkingen: