Living Room

Het is zover. Red Zebra neemt een live cd op. Helaas niet in de brugsche contreien, maar in Het Depot in Leuven, samen met The Kids. Qua energie zal het wel snor zitten.

Je kan de Zebra ook steunen en dan krijg je een unicum. de live cd met je EIGEN NAAM er op. Qua waardeloze gimmick kan het tellen. Als de bliksem 10 EUR overschrijven naar 748-0207976-14. Doen !!

1 opmerking:

Koop zei

niks voor mij - maar Eraly heeft hier misschien wel oor naar.